Prehľad o organizácii
INCHEM, s.r.o.
Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín
36634646
2021945453
SK2021945453
nezistený
01.02.2005
Veľkoob.s elektron.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,18
99,1 %
-3,78 tis. €
95,4 %
2022/2021
N/A
-0
96,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk INCHEM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby INCHEM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
1,03
0,01
n/a
n/a

Zisk pred zdanením INCHEM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA INCHEM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod INCHEM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INCHEM, s.r.o.


Konateľ INCHEM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INCHEM, s.r.o.


Predmet činnosti INCHEM, s.r.o.


Kataster INCHEM, s.r.o.


Skrátené výkazy INCHEM, s.r.o.