Prehľad o organizácii
SLOVPLYN, s.r.o.
Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
36634654
2021937731
SK2021937731
2 zamestnanci
01.02.2005
Maloob.so šport.potreb.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,05
-0,75
0,08
106,5 %
3,58 tis. €
120 %
2022/2021
425 tis. €
32,1 %
2022/2021
0,05
126,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SLOVPLYN, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby SLOVPLYN, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,29
-0,06
0,01
0,84

Zisk pred zdanením SLOVPLYN, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLOVPLYN, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SLOVPLYN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVPLYN, s.r.o.


Konateľ SLOVPLYN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVPLYN, s.r.o.


Správca reštrukturalizačného konania SLOVPLYN, s.r.o.


Predmet činnosti SLOVPLYN, s.r.o.


Kataster SLOVPLYN, s.r.o.


Skrátené výkazy SLOVPLYN, s.r.o.