Prehľad o organizácii
ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”
Revištské Podzámčie 56, 966 81 Revištské Podzámčie
36634662
2021938930
Nemá
nezistený
01.02.2005
09.01.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,17
-0,17
-851 €
-105,1 %
2019/2018
N/A
-0,17
-138,3 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”


2014
2015
2016
2017
2018
2019
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”


2014
2015
2016
2017
2018
2019
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”


2014
2015
2016
2017
2018
2019
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”


2014
2015
2016
2017
2018
2019
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”


Konateľ ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”


Likvidátor ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”


Predmet činnosti ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”


Kataster ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”


Skrátené výkazy ALL - METAL s.r.o. „v likvidácii”