Prehľad o organizácii
PEEFEM s.r.o.
Dolinky 1336/6, 962 12 Detva
36634671
2021949655
Nemá
nezistený
01.02.2005
16.12.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod PEEFEM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PEEFEM s.r.o.


Konateľ PEEFEM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PEEFEM s.r.o.


Predmet činnosti PEEFEM s.r.o.


Kataster PEEFEM s.r.o.


Skrátené výkazy PEEFEM s.r.o.