Prehľad o organizácii
VG KOVOS MONT s.r.o.
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
36634697
2021948445
Nemá
nezistený
02.02.2005
12.04.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod VG KOVOS MONT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VG KOVOS MONT s.r.o.


Konateľ VG KOVOS MONT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VG KOVOS MONT s.r.o.


Predmet činnosti VG KOVOS MONT s.r.o.


Kataster VG KOVOS MONT s.r.o.


Skrátené výkazy VG KOVOS MONT s.r.o.