Prehľad o organizácii
SK auto s.r.o.
L. Novomeského 124/10, 960 01 Zvolen
36634719
2021938743
SK2021938743
2 zamestnanci
02.02.2005
Predaj automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,3
0,22
79 %
36,3 tis. €
20,7 %
2022/2021
2,26 mil. €
-4,6 %
2022/2021
0,06
22 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SK auto s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
transparex.sk

Tržby SK auto s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,4 mil. €
3,2 mil. €
3 mil. €
2,8 mil. €
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
transparex.sk
18,28
0,21
0,04
11,4

Zisk pred zdanením SK auto s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk

EBITDA SK auto s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SK auto s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SK auto s.r.o.


Konateľ SK auto s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SK auto s.r.o.


Predmet činnosti SK auto s.r.o.


Kataster SK auto s.r.o.


Skrátené výkazy SK auto s.r.o.