Prehľad o organizácii
CHENA s.r.o.
J. Bodona 14/1702, 979 01 Rimavská Sobota
36634727
2021942241
SK2021942241
3-4 zamestnanci
02.02.2005
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,51
-4,85
0,26
89,4 %
-19,8 tis. €
-8 782,5 %
2022/2021
18,6 tis. €
2,8 %
2022/2021
-0,51
-5 695,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CHENA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby CHENA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
0,61
0,11
0
3,61

Zisk pred zdanením CHENA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA CHENA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod CHENA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHENA s.r.o.


Konateľ CHENA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHENA s.r.o.


Predmet činnosti CHENA s.r.o.


Kataster CHENA s.r.o.


Skrátené výkazy CHENA s.r.o.