Prehľad o organizácii
Buchanan s.r.o.
Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava
36634735
2021949809
Nemá
nezistený
02.02.2005
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
7,17
3,4 %
-276 €
-117,4 %
2016/2015
4,87 tis. €
-56,8 %
2016/2015
-0,01
-103,9 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Buchanan s.r.o.


2014
2015
2016
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby Buchanan s.r.o.


2014
2015
2016
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk
4,16
0,97
n/a
7,17

Zisk pred zdanením Buchanan s.r.o.


2014
2015
2016
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

EBITDA Buchanan s.r.o.


2014
2015
2016
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Buchanan s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Buchanan s.r.o.


Konateľ Buchanan s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Buchanan s.r.o.


Predmet činnosti Buchanan s.r.o.


Kataster Buchanan s.r.o.


Skrátené výkazy Buchanan s.r.o.