Prehľad o organizácii
RA-Press s.r.o.
Budovateľská 2686/27, 058 01 Poprad
36634743
2021942296
SK2021942296
1 zamestnanec
02.02.2005
Veľk.s drevom,stav.mat.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,05
0,16
-0,08
70,6 %
1,46 tis. €
-51 %
2022/2021
221 tis. €
294 %
2022/2021
0,05
-73,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk RA-Press s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby RA-Press s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1,36
0,29
0,05
0,47

Zisk pred zdanením RA-Press s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA RA-Press s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod RA-Press s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RA-Press s.r.o.


Konateľ RA-Press s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RA-Press s.r.o.


Predmet činnosti RA-Press s.r.o.


Kataster RA-Press s.r.o.


Skrátené výkazy RA-Press s.r.o.