Prehľad o organizácii
INVESTRI, s.r.o. "v konkurze"
Lieskovská cesta 21, 962 21 Lieskovec
36634751
2021942659
Nemá
nezistený
03.02.2005
13.01.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod INVESTRI, s.r.o. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INVESTRI, s.r.o. "v konkurze"


Konateľ INVESTRI, s.r.o. "v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INVESTRI, s.r.o. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty INVESTRI, s.r.o. "v konkurze"


Predmet činnosti INVESTRI, s.r.o. "v konkurze"


Kataster INVESTRI, s.r.o. "v konkurze"


Skrátené výkazy INVESTRI, s.r.o. "v konkurze"