Prehľad o organizácii
BBC Systém s.r.o.
Kamenárska 186, 966 01 Hliník nad Hronom
36634760
2021944870
SK2021944870
5-9 zamestnancov
03.02.2005
Stolárske práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,33
0,02
70,9 %
30,6 tis. €
-14,5 %
2022/2021
662 tis. €
41,5 %
2022/2021
0,1
-57,8 %
2022/2021
745 tis. €
-44,2 %
2022/2021
N/A

Zisk BBC Systém s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby BBC Systém s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
14,01
0,29
0,2
1,38

Zisk pred zdanením BBC Systém s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA BBC Systém s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BBC Systém s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BBC Systém s.r.o.


Konateľ BBC Systém s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BBC Systém s.r.o.


Predmet činnosti BBC Systém s.r.o.


Kataster BBC Systém s.r.o.


Skrátené výkazy BBC Systém s.r.o.