Prehľad o organizácii
Forenta s.r.o.
Jesenského 4707, 960 01 Zvolen
36634778
2021951294
Nemá
nezistený
03.02.2005
03.01.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Forenta s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Forenta s.r.o.


Konateľ Forenta s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Forenta s.r.o.


Predmet činnosti Forenta s.r.o.


Kataster Forenta s.r.o.


Skrátené výkazy Forenta s.r.o.