Prehľad o organizácii
Autorenta BB, s.r.o.
Dolná 137, 976 33 Poniky
36634786
2021945519
Nemá
2 zamestnanci
03.02.2005
Prenájom ost.stroj.,tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,25
2,18
54,2 %
6,31 tis. €
-13,1 %
2022/2021
61,6 tis. €
-2 %
2022/2021
0,11
-43,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Autorenta BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Autorenta BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
3,82
0,46
n/a
2,18

Zisk pred zdanením Autorenta BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Autorenta BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Autorenta BB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Autorenta BB, s.r.o.


Konateľ Autorenta BB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Autorenta BB, s.r.o.


Predmet činnosti Autorenta BB, s.r.o.


Kataster Autorenta BB, s.r.o.


Skrátené výkazy Autorenta BB, s.r.o.