Prehľad o organizácii
BASET, s.r.o.
Mochovská 12, 934 05 Levice
36634794
Nemá
nezistený
03.02.2005
04.11.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BASET, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BASET, s.r.o.


Konateľ BASET, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BASET, s.r.o.


Predmet činnosti BASET, s.r.o.


Kataster BASET, s.r.o.


Skrátené výkazy BASET, s.r.o.