Prehľad o organizácii
V J corp. s.r.o.
991 07 Slovenské Ďarmoty
36634808
2021941845
SK2021941845
3-4 zamestnanci
04.02.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
-0,38
0,16
75,1 %
-10,6 tis. €
-355,3 %
2022/2021
39,7 tis. €
-15 %
2022/2021
-0,09
-396,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk V J corp. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby V J corp. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
0,71
0,25
0,01
0,2

Zisk pred zdanením V J corp. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA V J corp. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod V J corp. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie V J corp. s.r.o.


Konateľ V J corp. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. V J corp. s.r.o.


Predmet činnosti V J corp. s.r.o.


Kataster V J corp. s.r.o.


Skrátené výkazy V J corp. s.r.o.