Prehľad o organizácii
DIREKT SK s.r.o.
Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
36634816
2021944837
SK2021944837
nezistený
04.02.2005
Generál.čistenie budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
-0,05
0,14
17,2 %
-7,6 tis. €
-139,1 %
2020/2019
6,95 tis. €
-75 %
2020/2019
-0,04
-138,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk DIREKT SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby DIREKT SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
24,07
0,83
20,67
7,11

Zisk pred zdanením DIREKT SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA DIREKT SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DIREKT SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DIREKT SK s.r.o.


Konateľ DIREKT SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DIREKT SK s.r.o.


Predmet činnosti DIREKT SK s.r.o.


Kataster DIREKT SK s.r.o.


Skrátené výkazy DIREKT SK s.r.o.