Prehľad o organizácii
MTS Slovakia, s.r.o.
Budatínska 12, 851 05 Bratislava
36634824
2021955254
SK2021955254
0 zamestnancov
05.02.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,22
1,44
48,6 %
214 tis. €
29,3 %
2022/2021
506 tis. €
5,5 %
2022/2021
0,11
15,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MTS Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk

Tržby MTS Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
145,39
0,51
1,09
73,84

Zisk pred zdanením MTS Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
transparex.sk

EBITDA MTS Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MTS Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MTS Slovakia, s.r.o.


Konateľ MTS Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MTS Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti MTS Slovakia, s.r.o.


Kataster MTS Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy MTS Slovakia, s.r.o.