Prehľad o organizácii
Zvolenská investičná s.r.o.
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
36634832
2021951426
SK2021951426
nezistený
08.02.2005
Služby pohostinstiev
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
0
7,6 %
-75,6 tis. €
10 tis. €
-0,01
N/A
N/A

Zisk Zvolenská investičná s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
-15 mil. €
-20 mil. €
transparex.sk

Tržby Zvolenská investičná s.r.o.


2014
2015
2016
2017
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,92
1,28
0,03

Zisk pred zdanením Zvolenská investičná s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
-15 mil. €
-20 mil. €
transparex.sk

EBITDA Zvolenská investičná s.r.o.


2014
2015
2016
2017
5 mil. €
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
-15 mil. €
-20 mil. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Zvolenská investičná s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zvolenská investičná s.r.o.


Konateľ Zvolenská investičná s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zvolenská investičná s.r.o.


Správca konkurznej podstaty Zvolenská investičná s.r.o.


Predmet činnosti Zvolenská investičná s.r.o.


Kataster Zvolenská investičná s.r.o.


Skrátené výkazy Zvolenská investičná s.r.o.