Prehľad o organizácii
Garant HB s.r.o.
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
36634841
2021988067
SK2021988067
nezistený
08.02.2005
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,05
0,05
9,8 %
-101 tis. €
-69,2 %
2022/2021
65,7 tis. €
-39,1 %
2022/2021
-0,05
-87,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Garant HB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby Garant HB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
n/a
0,9
0,61
0,25

Zisk pred zdanením Garant HB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA Garant HB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Garant HB s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Garant HB s.r.o.


Konateľ Garant HB s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Garant HB s.r.o.


Predmet činnosti Garant HB s.r.o.


Kataster Garant HB s.r.o.


Skrátené výkazy Garant HB s.r.o.