Prehľad o organizácii
SLOB-stav, s.r.o.
Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica
36634859
2021943935
Nemá
nezistený
09.02.2005
24.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod SLOB-stav, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOB-stav, s.r.o.


Konateľ SLOB-stav, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOB-stav, s.r.o.


Predmet činnosti SLOB-stav, s.r.o.


Kataster SLOB-stav, s.r.o.


Skrátené výkazy SLOB-stav, s.r.o.