Prehľad o organizácii
VAGO s.r.o.
Šebastovská 4, 080 06 Prešov
36634867
2021955265
Nemá
nezistený
09.02.2005
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,01
0,19
135,9 %
-960 €
N/A
-0
N/A
N/A

Zisk VAGO s.r.o.


2014
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby VAGO s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,36
n/a
0,82

Zisk pred zdanením VAGO s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA VAGO s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VAGO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VAGO s.r.o.


Konateľ VAGO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VAGO s.r.o.


Predmet činnosti VAGO s.r.o.


Kataster VAGO s.r.o.


Skrátené výkazy VAGO s.r.o.