Prehľad o organizácii
CREDIT CZECH s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby
Ždiarska 5, 040 12 Košice
36634875
2021945464
Nemá
nezistený
09.02.2005
08.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod CREDIT CZECH s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CREDIT CZECH s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby


Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) CREDIT CZECH s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby CREDIT CZECH s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby


Zriaďovateľ ZO CREDIT CZECH s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby


Predmet činnosti CREDIT CZECH s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby


Kataster CREDIT CZECH s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby


Skrátené výkazy CREDIT CZECH s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby