Prehľad o organizácii
DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.
Pekárenská 2, 984 01 Lučenec
36634883
2021945486
Nemá
nezistený
10.02.2005
25.07.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,31
0
96,8 %
-5,54 tis. €
-146,3 %
2017/2016
1,53 tis. €
-90,8 %
2017/2016
-0,01
-146,8 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.


2015
2016
2017
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.


2015
2016
2017
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
2,53
0,03
n/a
0,94

Zisk pred zdanením DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.


2015
2016
2017
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.


2015
2016
2017
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.


Konateľ DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.


Predmet činnosti DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.


Kataster DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.


Skrátené výkazy DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s. r. o.