Prehľad o organizácii
VK HOLDING a.s.
Námestie SNP 2, 974 01 Banská Bystrica
36634891
2022017602
Nemá
nezistený
10.02.2005
Prenájom ost.stroj.,tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,01
2 416,5 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk VK HOLDING a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby VK HOLDING a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-23,16
n/a
0,62

Zisk pred zdanením VK HOLDING a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA VK HOLDING a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VK HOLDING a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VK HOLDING a.s.


Predstavenstvo VK HOLDING a.s.


Člen dozorného orgánu VK HOLDING a.s.


Predmet činnosti VK HOLDING a.s.


Kataster VK HOLDING a.s.


Skrátené výkazy VK HOLDING a.s.