Prehľad o organizácii
MUDr. Püšpökyová s.r.o.
Nemocničná 1 - poliklinika 1, 990 01 Veľký Krtíš
36634905
2021977606
Nemá
1 zamestnanec
10.02.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,3
0,33
1,37
7 %
14,3 tis. €
26,8 %
2022/2021
47,1 tis. €
14,4 %
2022/2021
0,3
-8,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MUDr. Püšpökyová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MUDr. Püšpökyová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
transparex.sk
n/a
0,93
0,13
14,1

Zisk pred zdanením MUDr. Püšpökyová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MUDr. Püšpökyová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MUDr. Püšpökyová s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUDr. Püšpökyová s.r.o.


Konateľ MUDr. Püšpökyová s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUDr. Püšpökyová s.r.o.


Predmet činnosti MUDr. Püšpökyová s.r.o.


Kataster MUDr. Püšpökyová s.r.o.


Skrátené výkazy MUDr. Püšpökyová s.r.o.