Prehľad o organizácii
BS - Best Slovakia, s.r.o.
Ivana Bukovčana 6127/7, 812 44 Bratislava - Devínska Nová Ves
36634913
2021946520
Nemá
nezistený
10.02.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BS - Best Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BS - Best Slovakia, s.r.o.


Konateľ BS - Best Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BS - Best Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti BS - Best Slovakia, s.r.o.


Kataster BS - Best Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy BS - Best Slovakia, s.r.o.