Prehľad o organizácii
T Design, s.r.o.
Mládežnícka 31, 974 04 Banská Bystrica
36634921
2021942912
SK2021942912
5-9 zamestnancov
10.02.2005
Obkladanie stien,podláh
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,14
40,8 %
2,43 tis. €
2 158,5 %
2022/2021
976 tis. €
-11,9 %
2022/2021
0
2 423,8 %
2022/2021
10,3 tis. €
N/A

Zisk T Design, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby T Design, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk
7,85
0,59
0,06
1,1

Zisk pred zdanením T Design, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA T Design, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod T Design, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie T Design, s.r.o.


Konateľ T Design, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. T Design, s.r.o.


Predmet činnosti T Design, s.r.o.


Kataster T Design, s.r.o.


Skrátené výkazy T Design, s.r.o.