Prehľad o organizácii
ASO Brezno, s.r.o.
Rohozná 15, 977 01 Brezno
36634930
2021952295
SK2021952295
nezistený
10.02.2005
Opracovanie kovov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,26
5,11
16,7 %
10,4 tis. €
14,5 %
2022/2021
83,1 tis. €
10,5 %
2022/2021
0,22
-25,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ASO Brezno, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ASO Brezno, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
n/a
0,83
0,07
5,99

Zisk pred zdanením ASO Brezno, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ASO Brezno, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ASO Brezno, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ASO Brezno, s.r.o.


Konateľ ASO Brezno, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ASO Brezno, s.r.o.


Predmet činnosti ASO Brezno, s.r.o.


Kataster ASO Brezno, s.r.o.


Skrátené výkazy ASO Brezno, s.r.o.