Prehľad o organizácii
SQM s.r.o.
Ladislava Hudeca 15211/7, 974 01 Banská Bystrica
36634948
2021945629
SK2021945629
5-9 zamestnancov
10.02.2005
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,12
-1,18
0,01
89,6 %
-51,9 tis. €
-194 %
2021/2020
134 tis. €
-57,8 %
2021/2020
-0,12
-182,2 %
2021/2020
362 tis. €
-10,8 %
2022/2021
N/A

Zisk SQM s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby SQM s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
6,61
0,1
1,89
1,28

Zisk pred zdanením SQM s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA SQM s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SQM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SQM s.r.o.


Konateľ SQM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SQM s.r.o.


Predmet činnosti SQM s.r.o.


Kataster SQM s.r.o.


Skrátené výkazy SQM s.r.o.