Prehľad o organizácii
ADV, spol. s r.o.
Lukavica 27, 966 81 Žarnovica
36634956
2021945497
Nemá
nezistený
11.02.2005
Výroba chleba
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,14
-0,59
0,77
77,1 %
-779 €
91,4 %
2016/2015
N/A
-0,14
96,5 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk ADV, spol. s r.o.


2014
2015
2016
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ADV, spol. s r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,2
0,23
n/a
1,3

Zisk pred zdanením ADV, spol. s r.o.


2014
2015
2016
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ADV, spol. s r.o.


2014
2015
2016
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ADV, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ADV, spol. s r.o.


Konateľ ADV, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ADV, spol. s r.o.


Predmet činnosti ADV, spol. s r.o.


Kataster ADV, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ADV, spol. s r.o.