Prehľad o organizácii
NOLUX, s.r.o.
Bernolákova 6129/25, 974 01 Banská Bystrica
36634964
2021952713
Nemá
nezistený
12.02.2005
Generál.čistenie budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0
0,07
0
104,1 %
-965 €
93,2 %
2022/2021
12 tis. €
-83,9 %
2022/2021
-0
93,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NOLUX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby NOLUX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-2,1
-0,04
15,62
0,99

Zisk pred zdanením NOLUX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA NOLUX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod NOLUX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NOLUX, s.r.o.


Konateľ NOLUX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NOLUX, s.r.o.


Predmet činnosti NOLUX, s.r.o.


Kataster NOLUX, s.r.o.


Skrátené výkazy NOLUX, s.r.o.