Prehľad o organizácii
BB EXPERTS, s.r.o.
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
36634972
2021951844
Nemá
nezistený
12.02.2005
25.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,15
0
95,6 %
2,34 tis. €
107,4 %
2015/2014
213 tis. €
-19,1 %
2015/2014
0,01
106,1 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk BB EXPERTS, s.r.o.


2014
2015
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby BB EXPERTS, s.r.o.


2014
2015
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
n/a
0,04
n/a
1,16

Zisk pred zdanením BB EXPERTS, s.r.o.


2014
2015
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA BB EXPERTS, s.r.o.


2014
2015
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BB EXPERTS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BB EXPERTS, s.r.o.


Konateľ BB EXPERTS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BB EXPERTS, s.r.o.


Predmet činnosti BB EXPERTS, s.r.o.


Kataster BB EXPERTS, s.r.o.


Skrátené výkazy BB EXPERTS, s.r.o.