Prehľad o organizácii
JUMIPHARM s.r.o.
Palárikova 1083, 022 01 Čadca
36634981
2021948874
Nemá
nezistený
12.02.2005
15.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-779,53
195 tis. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk JUMIPHARM s.r.o.


2015
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby JUMIPHARM s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,04
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením JUMIPHARM s.r.o.


2015
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA JUMIPHARM s.r.o.


2015
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod JUMIPHARM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JUMIPHARM s.r.o.


Konateľ JUMIPHARM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JUMIPHARM s.r.o.


Správca konkurznej podstaty JUMIPHARM s.r.o.


Predmet činnosti JUMIPHARM s.r.o.


Kataster JUMIPHARM s.r.o.


Skrátené výkazy JUMIPHARM s.r.o.