Prehľad o organizácii
MIKOM, s.r.o.
Na Karlove 20, 974 01 Banská Bystrica 1
36634999
2021947037
SK2021947037
1 zamestnanec
12.02.2005
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,27
1,15
74,6 %
3,84 tis. €
482,1 %
2022/2021
127 tis. €
66,5 %
2022/2021
0,07
434,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MIKOM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby MIKOM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
2,17
0,25
0,01
4,03

Zisk pred zdanením MIKOM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA MIKOM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MIKOM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIKOM, s.r.o.


Konateľ MIKOM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIKOM, s.r.o.


Predmet činnosti MIKOM, s.r.o.


Kataster MIKOM, s.r.o.


Skrátené výkazy MIKOM, s.r.o.