Prehľad o organizácii
AZUL TRADE s.r.o.
P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec
36635006
2022016370
Nemá
nezistený
12.02.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
0,36
51,9 %
3,6 tis. €
164,8 %
2017/2016
90,3 tis. €
35,9 %
2017/2016
0,01
189,2 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk AZUL TRADE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Tržby AZUL TRADE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
28,8
0,48
0,27
3,22

Zisk pred zdanením AZUL TRADE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA AZUL TRADE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AZUL TRADE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AZUL TRADE s.r.o.


Konateľ AZUL TRADE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AZUL TRADE s.r.o.


Predmet činnosti AZUL TRADE s.r.o.


Kataster AZUL TRADE s.r.o.


Skrátené výkazy AZUL TRADE s.r.o.