Prehľad o organizácii
KVELL, s.r.o.
985 01 Veľká Ves
36635014
2021950018
SK2021950018
nezistený
15.02.2005
Veľkoobchod s nápojmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,04
0,11
58,4 %
6,09 tis. €
83 %
2022/2021
23,7 tis. €
17,9 %
2022/2021
0,02
79,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KVELL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby KVELL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
transparex.sk
n/a
0,42
0,17
12,87

Zisk pred zdanením KVELL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA KVELL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
17 tis. €
16 tis. €
15 tis. €
14 tis. €
13 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod KVELL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KVELL, s.r.o.


Konateľ KVELL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KVELL, s.r.o.


Predmet činnosti KVELL, s.r.o.


Kataster KVELL, s.r.o.


Skrátené výkazy KVELL, s.r.o.