Prehľad o organizácii
ŠPORTCENTRUM LAVÍNA s.r.o.
Rybničná 40, 831 07 Bratislava
36635022
2021945717
Nemá
nezistený
15.02.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ŠPORTCENTRUM LAVÍNA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠPORTCENTRUM LAVÍNA s.r.o.


Konateľ ŠPORTCENTRUM LAVÍNA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠPORTCENTRUM LAVÍNA s.r.o.


Predmet činnosti ŠPORTCENTRUM LAVÍNA s.r.o.


Kataster ŠPORTCENTRUM LAVÍNA s.r.o.


Skrátené výkazy ŠPORTCENTRUM LAVÍNA s.r.o.