Prehľad o organizácii
ŠPAŇAN s.r.o.
980 21 Bátka
36635031
2021952207
SK2021952207
nezistený
15.02.2005
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,21
0
63,1 %
25,1 tis. €
-20,7 %
2022/2021
23,8 tis. €
-20 %
2022/2021
0,08
-39 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ŠPAŇAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ŠPAŇAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
18,31
0,37
0,02
1,24

Zisk pred zdanením ŠPAŇAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ŠPAŇAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ŠPAŇAN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠPAŇAN s.r.o.


Konateľ ŠPAŇAN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠPAŇAN s.r.o.


Predmet činnosti ŠPAŇAN s.r.o.


Kataster ŠPAŇAN s.r.o.


Skrátené výkazy ŠPAŇAN s.r.o.