Prehľad o organizácii
Animus, s.r.o.
Pod Strážou 8431, 960 01 Zvolen
36635057
2021955694
SK2021955694
5-9 zamestnancov
15.02.2005
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,45
1,05
0,29
143,3 %
-63,7 tis. €
-105,8 %
2022/2021
376 tis. €
5,4 %
2022/2021
-0,45
-182,7 %
2022/2021
6,61 tis. €
N/A

Zisk Animus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Animus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
transparex.sk
-9,18
-0,43
0,14
1,64

Zisk pred zdanením Animus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Animus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Animus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Animus, s.r.o.


Konateľ Animus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Animus, s.r.o.


Predmet činnosti Animus, s.r.o.


Kataster Animus, s.r.o.


Skrátené výkazy Animus, s.r.o.