Prehľad o organizácii
Zlatý lúč s.r.o.
935 22 Kozárovce
36635065
2021956904
Nemá
nezistený
15.02.2005
10.03.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Zlatý lúč s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zlatý lúč s.r.o.


Konateľ Zlatý lúč s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zlatý lúč s.r.o.


Predmet činnosti Zlatý lúč s.r.o.


Kataster Zlatý lúč s.r.o.


Skrátené výkazy Zlatý lúč s.r.o.