Prehľad o organizácii
NOVOZDRAV, s.r.o.
Boroviny - Krvavník 878/1, 962 01 Zvolenská Slatina
36635073
2021946674
Nemá
3-4 zamestnanci
15.02.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,52
0,59
4,53
10,7 %
70,1 tis. €
13 %
2022/2021
213 tis. €
17,2 %
2022/2021
0,52
30,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NOVOZDRAV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby NOVOZDRAV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
17,96
0,89
0,16
7,81

Zisk pred zdanením NOVOZDRAV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA NOVOZDRAV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod NOVOZDRAV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NOVOZDRAV, s.r.o.


Konateľ NOVOZDRAV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NOVOZDRAV, s.r.o.


Predmet činnosti NOVOZDRAV, s.r.o.


Kataster NOVOZDRAV, s.r.o.


Skrátené výkazy NOVOZDRAV, s.r.o.