Prehľad o organizácii
RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii
Križovatka 5, 969 00 Banská Štiavnica
36635081
2021959203
Nemá
nezistený
15.02.2005
16.01.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-2
-0,04
-0,02
-4 800 %
20 €
100,4 %
2018/2017
N/A
-2
99,7 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
49
n/a
-0,02

Zisk pred zdanením RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii


Konateľ RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii


Likvidátor RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii


Predmet činnosti RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii


Kataster RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy RW - Tech - Gum, s. r. o. v likvidácii