Prehľad o organizácii
AIRFLYT III. s.r.o.
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
36635090
2022165882
Nemá
nezistený
16.02.2005
29.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod AIRFLYT III. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AIRFLYT III. s.r.o.


Konateľ AIRFLYT III. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AIRFLYT III. s.r.o.


Predmet činnosti AIRFLYT III. s.r.o.


Kataster AIRFLYT III. s.r.o.


Skrátené výkazy AIRFLYT III. s.r.o.