Prehľad o organizácii
REPROMEDA SK, s.r.o.
Donovaly - Mišúty 541, 976 39 Donovaly
36635103
2021963295
Nemá
nezistený
16.02.2005
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk REPROMEDA SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby REPROMEDA SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,58
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením REPROMEDA SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-0 €
-0,2 €
-0,4 €
-0,6 €
-0,8 €
-1 €
transparex.sk

EBITDA REPROMEDA SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-0 €
-0,2 €
-0,4 €
-0,6 €
-0,8 €
-1 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod REPROMEDA SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REPROMEDA SK, s.r.o.


Konateľ REPROMEDA SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REPROMEDA SK, s.r.o.


Predmet činnosti REPROMEDA SK, s.r.o.


Kataster REPROMEDA SK, s.r.o.


Skrátené výkazy REPROMEDA SK, s.r.o.