Prehľad o organizácii
Dedinka, s.r.o.
Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica
36635111
2021954396
Nemá
nezistený
16.02.2005
10.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,12
7,03
71,8 %
-719 €
85,1 %
2015/2014
1,3 tis. €
-0,03
92,5 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk Dedinka, s.r.o.


2014
2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Dedinka, s.r.o.


2014
2015
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,28
1,2
13,13

Zisk pred zdanením Dedinka, s.r.o.


2014
2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Dedinka, s.r.o.


2014
2015
100 €
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Dedinka, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Dedinka, s.r.o.


Konateľ Dedinka, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Dedinka, s.r.o.


Predmet činnosti Dedinka, s.r.o.


Kataster Dedinka, s.r.o.


Skrátené výkazy Dedinka, s.r.o.