Prehľad o organizácii
ALUEX, s.r.o.
Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
36635138
2021953791
SK2021953791
10-19 zamestnancov
16.02.2005
Recyklácia tried.mater.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
-2,47
0,25
105,1 %
173 tis. €
2 805,9 %
2022/2021
2,97 mil. €
-6,5 %
2022/2021
0,13
2 963,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ALUEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby ALUEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
-10,53
-0,05
0,06
2,13

Zisk pred zdanením ALUEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALUEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ALUEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALUEX, s.r.o.


Konateľ ALUEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALUEX, s.r.o.


Predmet činnosti ALUEX, s.r.o.


Kataster ALUEX, s.r.o.


Skrátené výkazy ALUEX, s.r.o.