Prehľad o organizácii
Positive21, s.r.o.
Timravy 6, 974 01 Banská Bystrica
36635146
2021992533
Nemá
nezistený
16.02.2005
20.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Positive21, s.r.o.


2014
2015
2016
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby Positive21, s.r.o.


2014
2015
2016
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
1,59
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Positive21, s.r.o.


2014
2015
2016
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Positive21, s.r.o.


2014
2015
2016
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Positive21, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Positive21, s.r.o.


Konateľ Positive21, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Positive21, s.r.o.


Predmet činnosti Positive21, s.r.o.


Kataster Positive21, s.r.o.


Skrátené výkazy Positive21, s.r.o.