Prehľad o organizácii
renax s.r.o. "v likvidácii"
Na Štepnici 1, 960 01 Zvolen
36635154
2021954748
Nemá
nezistený
16.02.2005
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod renax s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie renax s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ renax s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor renax s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. renax s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti renax s.r.o. "v likvidácii"


Kataster renax s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy renax s.r.o. "v likvidácii"