Prehľad o organizácii
NOPOL s.r.o.
9. Mája 479/40, 987 01 Poltár
36635171
2021952834
SK2021952834
10-19 zamestnancov
17.02.2005
Chov ost.dobytka,byvolov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,58
0
92,4 %
77,5 tis. €
1 854,9 %
2022/2021
252 tis. €
11,9 %
2022/2021
0,04
1 377,2 %
2022/2021
N/A
325 tis. €
-72,8 %
2020/2019

Zisk NOPOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby NOPOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
16,68
0,08
0,17
0,49

Zisk pred zdanením NOPOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA NOPOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod NOPOL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NOPOL s.r.o.


Konateľ NOPOL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NOPOL s.r.o.


Predmet činnosti NOPOL s.r.o.


Kataster NOPOL s.r.o.


Skrátené výkazy NOPOL s.r.o.