Prehľad o organizácii
ICE- IT, s.r.o.
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
36635189
2021953670
Nemá
nezistený
17.02.2005
14.01.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ICE- IT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ICE- IT, s.r.o.


Konateľ ICE- IT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ICE- IT, s.r.o.


Predmet činnosti ICE- IT, s.r.o.


Kataster ICE- IT, s.r.o.


Skrátené výkazy ICE- IT, s.r.o.